СпілкуємосьMaxima


Maxima — система для роботи із символьними й чисельними вираженнями, що включає диференціювання, інтегрування, розкладання в ряд, перетворення Лапласа, звичайні диференціальні рівняння, системи лінійних рівнянь, багаточлени, множини, списки, вектори, матриці й тензори.

Детальніше


Geogebra


Geogebra — вільно розповсюджуване (GPL) динамічне геометричне середовище, яке дає можливість створювати креслення в планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля й лінійки.

Детальніше


SMath Studio


SMath Studio- Безкоштовний математичний пакет із графічним інтерфейсом для обчислення математичних виразів і побудови двовимірних і тривимірних графіків.

Детальніше


Считалка


Считалка - програма для обчислення різних математичних прикладів, виразів і задач.

Детальніше