Maple


Maple — програмний пакет, система комп'ютерної алгебри. Є продуктом компанії Waterloo Maple Inc., яка з 1984 року випускає програмні продукти, орієнтовані на складні математичні обчислення, візуалізацію даних і моделювання.

Система Maple призначена для символьних обчислень, хоча має ряд засобів і для чисельного вирішення диференціальних рівнянь і знаходження інтегралів. Має розвинені графічні засоби. Має власну мову програмування, що нагадує Паскаль.