Математика 5


Математика 5 - ця програма призначена для вирішення різних шкільних математичних завдань, з усіма проміжними діями.

МОЖЛИВОСТІ:

Включає наступні розділи:

 • 1. Калькулятор. В цьому розділі програма вирішить будь-яке введене арифметичне вираження, наприклад:((1/sin(30)) * (3^2 * 20/(2+3) - 4) / ((3+5) * (5-3))))
 • 2. Прості дроби. Цей розділ призначений для проведення різних маніпуляцій над простими дробами з усіма проміжними діями:
  • складання дробів
  • віднімання
  • множення одного дроба на другий
  • ділення
  • зведення дробів до спільного знаменника
 • 3. Квадратні рівняння
 • Тут, з усіма проміжними діями, програма вирішує квадратні рівняння, типу a*X^2 + b*X + c = 0, причому замість a, b і з можна вводити не лише числа, але і арифметичні вирази.

 • 4. Аналогічно вирішує лінійні рівняння
 • 5. Функції
 • Цей розділ призначений для побудови графіків функцій, знаходження значень функції (y) при відомому аргументі (x) і знаходження значень аргументу при відомому значення функції, з усіма проміжними діями. В програму вбудовано 5 готових функцій:

  • лінійна (y = aX + b)
  • квадратна (y = aX^2 + bX + c)
  • кубічна (y = aX^3 +aX^2 + bX + c)
  • степенева (y = a*sqrt (x) + b)
  • обернено пропорційна (y = a / X + b)

  Так само є можливість складати свою власну функцію.

 • 6. Конвертор одиниць виміру.
 • Тут можна перевести одні одиниці виміру в інші, наприклад дізнатися, скільки в 1.75 кілограмах грамів або секунд в 2.63 добах. Всього є 6 типів одиниць виміру :

  • маса
  • довжина
  • площа
  • об'єм
  • час
  • швидкість